"Булгаргаз" подписа допълнително споразумение с "Газтрейд"  за използване на строящия се терминал за втечнен газ при Александруполис. С него българска  увеличи размера на капацитета на 10 600 000 мегаватчаса на година за период от 10 години, считано от въвеждането на съоръжението в търговска експлоатация. Това е над 1 млрд. куб. м.

На 14 март тази година  "Булгаргаз" подписа за резервиране на капацитет за 500 млн. куб. м, а сега, по решение на правителството, го удвоява. 

"Увеличаването на капацитета за съхранение и регазификация на терминала за втечнен природен газ до Александруполис от страна на „Булгаргаз“ осигурява енергийната сигурност на страната, непрекъснатостта на доставките и диверсификация на източниците и маршрутите на доставка на природен газ", се казва в съобщението на компанията.

Терминалът за втечнен газ, чийто оператор е "Газтрейд" ще бъде пуснат в търговска експлоатация в края на 2023 г. В дружеството, което е негов собственик "Булгартрансгаз" е акционер с 20%.