До дни методиката, по която държавата ще изплаща пари, ще е в “Държавен вестник” - след една година драматични спорове

Точно една година след като основни материали започнаха стремително да поскъпват, служебното правителство на Гълъб Донев прие методика за индексация на договорите за строителство, когато това се налага заради вдигане на цените.

Миналата есен първо започна ударно поскъпване на желязото, което за кратко се вдигна с около 50%, а след началото на войната в Украйна с още толкова. Паралелно с това бетоновите смеси се оскъпиха с около 60%, битумът - с 40 на сто, а дървеният материал - почти двойно. Това доведе до постепенно прекратяване на много строителни работи по обществени поръчки, където офертите са подадени преди време и в тях цените са калкулирани при съвсем други условия. Като цяло спадът на строителстото през първата половина на годината е около 30%, изчислиха от браншовата камара.

Правителството на четворната коалиция прие поправка в Закона за обществените поръчки, която позволява подобна индексация, но това стана в последния работен ден на парламента. Тя обаче не може да действа автоматично, без да има методика, която се приема с постановление на кабинета и ще се публикува до дни в “Държавен вестник”.

Тя разделя строителните проекти на 6 категории. В тях влизат административни сгради, енергийни съоръжения, производствени сгради, ВиК инфраструктура, пътища и железопътни мрежи и съоръжения.

За всяка категория е определена максималната тежест на строителните материали в себестойността на строителството, която се движи от 52 % за ВиК до 67% за енергийните съоръжения.

Законът за обществените поръчки по принцип не позволява договор, сключен по процедурите на закона, да се оскъпява или намалява с повече от 50%. Това се отнася обаче за стойността на целия договор, в случая с индексацията ще се изчислява само стойността на материалите, вложени в строителството, и то сравнено с тези, които са били посочени в спечелилата оферта. Стойността на труда и на техниката, както и печалбата на строителя не влизат в сметката при индексацията.

Методиката предвижда да се индексират всички строителни договори, по които се е работило след 30  юни 2021 година, т.е. времето, когато цените на строителните материали тръгнаха нагоре. За начална дата, от която се изчислява оскъпяването, се взема 1 януари 2021 г.

Индексацията не е еднократна и ще действа и занапред във времето, т.е. когато се подава оферта с определени цени и отново започне силно оскъпяване на материалите, стойността на договорите ще се променя на това основание.

Както и обратното - ако настъпи силно поевтиняване на строителните материали, възложителят също може да поиска намаляване на цената на договора. Информация какво е точно поскъпването ще се взема от индексите на НСИ, а за онези материали, които не се следят от института - от Евростат.