Държавен фонд „Земеделие“ изплати 340,6 млн. лв. на над 35 хиляди земеделци по държавната помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. Бюджетът по схемата е 426 млн. лв. Остатъкът от над 85 млн. лв. ще бъде изплатен след извършване на последващ контрол.

Максималната сума за едно предприятие е до 62 хил. евро (121 261 лв.), като дейността му трябва да е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти.

Приемът за държавната помощ бе съкратен по настояване на стопаните в срок от 1 до 16 септември. Документи се приемаха в общинските служби “Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице (едноличния търговец) или по седалището на юридическото лице.

Изплащането на помощта също бе организирано в изключително съкратени срокове – до 28 септември, както бе обявено от министъра на земеделието Явор Гечев.