От 2010 г. насам България е увеличила от 8 на 15 на сто дела на произвежданата възобновяема енергия, запазила е дела на течните изкопаеми горива и ядрената енергия, и е намалила от 37 на 26 на сто дела на твърдите изкопаеми горива. Това показват данни, представени днес от Европейската комисия.

От 40,15 на сто, делът на зависимостта от вноса на изкопаеми горива в нашата страна е спаднал до 36,14 на сто. След войната, която Русия предприе срещу Украйна, България разнообрази доставчиците на газ, но остава зависима от изкопаемите горива, обобщава ЕК.

Данните показват, че у нас делът на енергийно бедните хора намалява, но остава близо три пъти по-висок от средното за ЕС. През 2020 г. у нас 22,2 на сто от гражданите са закъснявали с плащането на сметките за енергия, като през 2021 г. този дял е бил 19,2 на сто, а миналата година - 18,8 на сто, при 6,9 на сто в ЕС. За сравнение в последните две години в ЕС се отчита увеличаване в броя на тези домакинства с 0,4 на сто, предаде БТА. 

Българите, които заявяват, че не могат да си позволят да поддържат дома си топъл, са били 27,5 на сто през 2020 г., 23,7 на сто през 2021 г. и 22,5 на сто миналата година. За сравнение в ЕС тези данни се повишават съответно от 7,5 на сто до 9,3 на сто.

Отправена е препоръка нашата страна да ограничи допълнително зависимостта от изкопаемите горива и да ускори разгръщането на мощности за производство на възобновяема енергия. Според Комисията е необходимо България да повиши възможностите за съхранение на енергия, да направи енергийната система по-гъвкава и да развие допълнително електропреносната мрежа. ЕК препоръчва подобряване на цифровизацията на електропреносната мрежа и свързването й с мрежите на съседните държави. Отправена е също препоръка за намиране на насочени към бъдещето решения с централното отопление.