„Еврохолд България“ ще увеличи капитала си със 100 млн. евро, набрани на фондовата борса, съобщиха официално от компанията. "Набраните средства ще бъдат използвани за финансиране на придобиването на дружествата на CEZ Group в България и за инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане", е заявил Васил Стефанов, ръководител "Сливания и придобивания" в компанията, цитиран в съобщението.Крупната сделка е за 335 млн. евро, а за  електроразпределителни компании ще трябва ресурс и за задължително търгово предложение към останалите акционери. След полученото съгласие от финансовия регулатор и КЗК тя може да бъде финализирана до юли. 
Решението за набиране на капитал през борсата трябва да бъде одобрено от акционерите на 10 април. Планът е това да стане чрез емисия на 79 млн. нови акции при цена 2,50 лв. Ако бъде продадена цялата емисия, това ще означава свеж капитал от малко над 100 млн. евро. В момента акциите на публичния холдинг се търгуват при цени от 2,60 лв. Условията, които трябва да одобрят акционерите предвиждат още, че трябва да бъдат записани минимум 40% от новите акции, което съответства на около 79 млн. лв. набран капитал. В съобщението от компанията се уточнява още, че "основните акционери в "Еврохолд", в това число мажоритарният - "Старком холдинг" АД, потвърждават участието си в предстоящото увеличение на капитала". По процедура, за предлагането трябва да бъде изготвен проспект, който да получи одобрение от Комисията за финансов надзор.
"В случай на необходимост от собствени средства за финализирането на сделката с "ЧЕЗ груп" преди завършването на процедурата по увеличение на капитала на холдинга основните акционери в "Еврохолд" имат готовност да ги предоставят веднага чрез алтернативен инструмент и съобразно размера на притежавания от тях дял в компанията", подчертават от компанията.
В дневния ред на общо събрание има точка, която подсказва намерения и за втора сделка. На акционерите ще бъде предложено да одобрят той да стане гарант на нидерландските си дъщерни компании Eastern European Electric Company и Eastern European Electric Company II. Първата получи одобрение да придобие активите на CEZ, а втората е нова. "Eврохолд" ще отговаря за всичките им задължения, които биха възникнали при евентуални сделки на Eastern European Electric Company под формата на подчинен дълг или привилегировани акции с гарантиран дивидент, както и на мецанин заем или друг сходен инструмент за Eastern European Electric Company II. Предвижда се лимитите на финансирането да са между 50 и 150 млн. евро, а срокът на заемите да е от 3 до 10 години, като управителния съвет на "Еврохолд" ще може да преговаря в тези рамки спрямо пазарните условия.