По-евтините горива, ток и газ повличат надолу стойността на някои производства

Производствените цени в България, макар и не на всичко, са продължили да намаляват и през април. Но въпреки това очакванията на мениджърите, особено в търговията и в услугите, са продажните цени да продължат да се покачват и през следващите три месеца, показват данни на НСИ, публикувани във вторник.

Тенденцията за намаляване на производствените цени започна преди няколко месеца и тя се дължи най-вече на поевтиняването на енергията.

В самата енергетика например само за един месец - през април, производствените цени са намалели с 8,3% в сравнение с март. Това повлича след себе си понижаване на производствените цени най-много в най-енергоемките производства. Химичните продукти например излизат от заводите вече с 3,8% по-ниски цени в сравнение с март, а металните изделия - с 0,7%. Дори в производството на хранителни стоки има месечно понижение на цените с 1,1%.

На годишна база в производството на ток, топлоенергия и газ цените са вече с 19% по-ниски, а на металите - с 11,3%. В хранително-вкусовата промишленост обаче производствените цени са с 9,1% по-високи от април м.г., а в производството на тютюневи изделия - дори с 46,3%.

Съществено се повишават и производствените цени на всичко, което се прави от дървен материал - мебели, дърва за огрев, дървен материал за строителството.

На фона на тези разнопосочни движения на цените мениджърите в търговията и в услугите прогнозират повишението на крайните продажни да продължи и през следващите три месеца, показват анкетните наблюдения на НСИ за бизнес климата. В промишлеността и в строителството очакванията са по-скоро цените да се запазят на сегашните си равнища.

Същевременно в търговията и в услугите прогнозите за продажбите са в посока нагоре, което е свързано с настъпващия летен сезон. Като цяло показателят на бизнес климата се покачва през май с 4 пункта в сравнение с месец по-рано.