Министерството на иновациите и растежа (МИР) отвори за кандидатстване „Програмата за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции“ („AttractInvestBG“). Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

За развитие на индустриалните зони и паркове в България ще бъдат инвестирани общо 212,5 млн. лв., съобщи служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев, цитиран от пресцентъра.

„Това е петата процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост, която МИР отваря в рамките на няколко месеца“, добави Пулев.

Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 1 млн. лева. По нея ще могат да кандидатстват оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени, в начален или напреднал етап на изграждане и развитие, по четири направления – довеждаща техническа инфраструктура, вътрешна за зоната техническа инфраструктура, сгради за научно-изследователска дейност и изграждане на екоинфраструктура – зарядни станции за електромобили, на територията на индустриалните паркове и зони.

Кандидатите могат да участват индивидуално за вътрешната инфраструктура в парка или зоната или в партньорство с общини, Агенцията „Пътна инфраструктура“, Националната компания „Железопътна инфраструктура“, ВиК оператори, ЕСО ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД, оператори на електро- и газоразпределителни мрежи – за довеждащата инфраструктура до парка или зоната, уточняват от министерството.

Крайният срок за подаване на документите по петата мярка е 17:00 ч. на 2 ноември т.г. Кандидатстването за безвъзмездната помощ е изцяло онлайн – в системата ИСУН 2020.

Проекти за над 53 млн. лв. бяха подадени от иновативните фирми с печат от Европейската комисия (ЕК) за високи постижения, коментира на 30 май министър Пулев, по повод приключването на кандидатстването по първата сесия от четвъртата процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост. България е една от петте в Европейския съюз, които подпомагат идеите на новаторските си компании със знак за качество на ЕK. Това са проекти с голяма добавена стойност, за които фирмите чакаха с месеци да получат финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост, каза Пулев.