България предложи 22 мерки, които да бъдат премахнати, намалени или изменени

Предстои промените да бъдат приети и от Съвета на Европа в ромките на 4 седмици

Европейската комисия одобри днес изменения план на България за възстановяване и устойчивост. Понастоящем планът е на стойност 5.7 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ), съобщават от комисията. 

В изменения план България предложи 22 мерки, които да бъдат премахнати, намалени или изменени. Измененият план на България продължава да стимулира екологичния (57,5% от отпуснатите по плана средства) и цифровия преход, и да укрепва икономическата и социалната устойчивост на България.

Искането на България се основава с намаляването на безвъзмездните средства за страната ни от 6,3 милиарда на 5,7 милиарда евро. Преразглеждането отчита по-добрите резултати на България през 2020 г. и 2021 г. в сравнение с първоначално предвидените. През декември 2022 г. България получи първо плащане в размер на 1.37 милиарда евро, припомнят от ЕК.

Сега Съветът на ЕС разполага по правило с четири седмици, за да приеме предложението на комисията за одобряване на изменения план.