Индексът на промишленото производство намалява с 3,3 на сто през май 2024 г. в сравнение с предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени, съобщава Националният статистически институт (НСИ).

Спрямо май 2023 г. е регистрирано понижение с 6,3 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Месечни изменения

На месечна база спад е отчетен при добивната промишленост - с 10,2 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,3 на сто, и при преработващата промишленост - с 2,3 на сто.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 11,7 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 11,5 на сто, производството на тютюневи изделия - с 10,4 на сто.

Увеличение е регистрирано при производството на химични продукти - с 6,2 на сто, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2,7 на сто, производството на облекло - с 1,4 на сто.

Годишни изменения

На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено при добивната промишленост - с 15,6 на сто, при преработващата промишленост - с 6 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,1 на сто.

В преработващата промишленост съществен спад спрямо май 2023 г. се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 29,9 на сто, обработката на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 26,9 на сто, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 25,2 на сто, производството некласифицирано другаде - с 24,5 на сто, производството на електрически съоръжения - с 21,9 на сто, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 21 на сто.

Ръст е регистриран при производството на химични продукти - с 27,5 на сто, производството на основни метали - с 19,1 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 11,7 на сто.